Beställning

1. Ring eller skicka ett e-mail och skriv vad du är intresserad av 
Kontakt >>

2. Vi kommer överens om uppdragets innehåll och omfattning. Jag ger också vidare instruktioner om vilka uppgifter jag behöver få från dig  för att gå vidare. Du kan skicka informationen till mig via mail eller vanlig postgång beroende på vilket som känns enklast för dig.

3. Betalning sker via faktura som skickas när uppdraget är slutfört.

Har du frågor eller kommentarer är du naturligtvis välkommen att höra av dig! Kontakt >>

orangevallmorabatt_IMG_2358-1

Information om köpet
Efter att vi kommit överens om uppdragets karaktär påbörjas arbetet.  Eftersom tjänsten är individuellt utformad efter dina önskemål kan tjänsten inte ångras efter att du bekräftat att arbetet  ska påbörjas. Ritningar och skisser revideras inte efter avslutat arbete. Tjänsten kan inte reklameras i efterhand. Priserna är inklusive moms och gäller tills vidare, dock längst t.o.m. årsskiftet 2017/2018. Eventuell porto-kostnad tillkommer om du väljer att skicka material (tomtkarta, foton etc) via vanlig post till Önskeblomma. I övrigt tillkommer inga andra kostnader. Tjänsterna gäller endast i Sverige.

Lättskött. Funktionellt. Ekologiskt.Vackert.