Trädgårdsdesign

Design och planering av privata trädgårdar

Har du en redan uppvuxen trädgård som du vill förändra? Eller ska du anlägga en helt ny trädgård? Jag hjälper dig att skapa en vacker, funktionell och lättskött trädgård med hänsyn till platsens förutsättningar och dina önskemål och behov.

Rituppdragen görs – med fördel – även under vinterhalvåret. 

DSCN0991_2-B

Hur går det till?

Trädgårdsdesign i Umeå med omnejd >>

Trädgårdsdesign på distans >>

Vilken omfattning önskar du?

Några olika exempel på vad jag kan hjälpa till med, självklart kan vi ändra och sätta ihop ett lämpligt ”paket” som passar just dig.

Idé-skiss

Skalenlig ritning där trädgårdens övergripande former och funktioner ritas ut men utan växtförslag eller materialval. Passar dig som vill tänka ut detaljerna själv, men vill ha hjälp med de stora dragen.

 • Skalenlig, handritad ritning i färg som visar trädgårdens övergripande former och växtkaraktärer. Tex. placering av sittplatser, odling, träd, häckar, rabatter etc. Se exempel >>
 • Kortfattat textdokument som beskriver förslaget.

Naturligtvis kan du senare komplettera med tex. detaljerade växtförslag och detaljerade planteringsplaner.

Pris: Beroende på tomtstorlek, mellan ca 3000-5000 kr.
Hör av dig för offert! 

Ja, det vill jag! Till beställning  >>

Trädgårdsritning

Skalenligt ritning med fokus på trädgårdens helhet, både gällande utformning och växtförslag.

 • Skalenlig, handritad trädgårdsritning i färg där trädgårdens olika ytor och funktioner finns med. Eventuella önskemål om kompost, pergola, cykelställ, lekstuga etc. finns med på ritningen. Byggnadskonstruktioner ritas som princip/idé-skisser (utan detaljerade byggnadsanvisningar).  Se exempel >>
 • Förslag på lämpliga växter till samtliga planteringar (med lämpliga växter menas sådana som dels passar in i designen, dels trivs med platsens förutsättningar, såsom jord, zon och läge). Växtförslag anges med svenskt och vetenskapligt (latinskt) växtnamn.
 • Planteringsråd och Skötselplan för trädgården.
 • Förslag till material för de olika ytorna.
 • Text- och bilddokument som beskriver förslaget.

Vill du sedan ha mer hjälp kan du tex komplettera med detaljerade planteringsplaner.

Pris: Beroende på tomtstorlek, mellan ca 6000 – 9000 kr.
Hör av dig för offert!

Ja, det vill jag! Till beställning >> 

Detaljerad Trädgårdsritning

Skalenligt ritning med detaljerade förslag kring funktion, växter, färg och form.

 • Skalenlig, handritad trädgårdsritning i färg där trädgårdens olika ytor och funktioner finns med. Eventuella önskemål om  kompost, pergola, cykelställ, lekstuga etc. finns med på ritningen. Byggnadskonstruktioner ritas som princip/idé-skisser (utan detaljerade byggnadsanvisningar).  Se exempel >>
 • Detaljerade förslag på växter till samtliga planteringar (med lämpliga växter menas sådana som dels passar in i designen, dels trivs med platsens förutsättningar, såsom jord, zon och läge). Växtlista med  svenskt/vetenskapligt (latinskt namn), beskrivning (storlek, utseende, härdighet etc).
 • Detaljerade planteringsplaner, där det tydligt framgår vart varje planta ska planteras samt antal plantor som behövs.
 • Planteringsråd och Skötselplan för trädgården
 • Förslag till material för de olika ytorna.
 • Ljussättningsförslag. Enklare ritning som beskriver förslag till placering av belysning och exempel på armaturer som kan passa till den önskade stilen.
 • Text- och bilddokument som beskriver förslaget.

Pris: Beroende på tomtstorlek, mellan ca 14 000-19 000 kr.
Hör av dig för offert!

Ja, det vill jag! Till beställning  >>

Mindre del av trädgård – Balkong – Terrass

Du är nöjd med stora delar av trädgården, men vill ha hjälp med ett begränsat området. Tex. ett ”omöjligt” hörn, entrén, en sittplats som inte känns mysig, opraktiskt vid odlingsdelen, sluttning som är svårskött eller en balkong/altan som behöver bli trevligare…

 • Du får en skalenlig, handritad ritning i färg med förslag på utformning, växter och annat material. Växtförslag anges med svenskt och vetenskapligt (latinskt) växtnamn.
  Pris: Beroende på storlek och utfomning, ca 3000-5000 kr.
  Hör av dig för offert!Ja, det vill jag! Till beställning  >>

Rabatt designad enligt önskemål

Detta ingår: Rabatt designad enligt dina önskemål om färg och form. Planteringsplan. Växtlista. Planterings- och skötselråd. OBS! Växter ingår ej. Mer info >>
Se exempel Detaljerad planteringsplan >>
Pris: beroende på storlek mm. ca 1800-4000 kr. Hör av dig för offert.
Ja – det vill jag! Till beställning >>

Kompletterande tjänster

Kostnadsuppskattning för att anlägga den föreslagna trädgåden.
Projektledning vid anläggning av trädgården.

Växtlista – Växtförslag – Planteringsplan Passar dig som har formen och strukturen klar, men behöver hjälp att välja växterna.

Hör av dig för offert!
Till beställning >>

Lättskött. Funktionellt. Ekologiskt.Vackert.