Trädgårdsdesign i Umeå med omnejd

Allium_IMG_2108

Bor du i Umeå med omnejd gör jag (om du vill) gärna hembesök som en del i arbetet med designen.

Hur går det till?

Inför besöket
1. Eftersom det är dina behov och önskemål som är grunden, börjar vi alltid med en checklistadär du får fylla i information om dina förväntningar, samt uppgifter om tomten.
2. Dessutom kommer jag att behöva en skalenlig kopia av tomtkartan (beställ en tomtkarta eller situationsplan i till exempel skala 1:100 eller 1:200 (alternativt den skala som ryms på ett A3-papper). Beställning görs från kommunen eller från lantmäterimyndigheten.) Om det redan är en uppvuxen trädgård eller finns träd, byggnader etc ska dessa ritas ut. Även höjdskillnader och eventuellt annat som är av vikt ska ritas ut. Om ni önskar hjälp med mätning av tomten gör jag gärna det (300 kr/h).
3. Har du redan egna foton, urklipp etc som ger en bild av dina önskemål skicka gärna kopior av det.

Besök och enkel skiss
4. Vid mitt besök hos er går vi igenom trädgården och pratar igenom era behov och önskemål (checklistan och tomtritningen är en bra grund inför detta). Jag gör anteckningar och fotograferar. Önskar ni hjälp med mätning av tomten gör jag detta vid samma tillfälle.
5. Efter besöket gör jag e
tt förslag i form av ett första utkast, en enkel skiss.  Se exempel >>   Skissen skickas via e-mail eller vanlig post. Du tittar igenom och hinner fundera. Kanske saknas något, eller ska något förändras. Detta för att kontrollera att jag uppfattat önskemål med mera korrekt, samt ger det dig en chans att ändra dig om du kommer på något i efterhand. Naturligtvis kan jag nås via e-mail under hela designprocessen.

Designförslag
6. När du kommenterat eventuella ändringar och vi stämt av att du är nöjd sammanställer jag ett fullständigt designförslag. Designförslaget skickas via e-mail och/eller vanlig post till dig. Klart.
7. Tre månaders rådgivning per mail ingår efter leverans av ritning.

Anläggning gör du själv eller beställer av fackman.

Vid hembesök tillkommer en extra avgift för restid: 50 kr/mil (räknat från Flurkmark, ca 2 mil utanför Umeå).

<< Tillbaka till Trädgårdsdesign

Lättskött. Funktionellt. Ekologiskt.Vackert.