Trädgårdsdesign på distans

RingblommaOchGurkörtIMG_3433

Rituppdragen gör på distans via mail och vanlig postgång.

Jag kommer att behöva följande information
1. Eftersom det är dina behov och önskemål som är grunden, börjar vi alltid med en checklistadär du får fylla i information om dina förväntningar, samt uppgifter om tomten.
2. Dessutom kommer jag att behöva en skalenlig kopia av tomtkartan (beställ en tomtkarta eller situationsplan i till exempel skala 1:100 eller 1:200 (alternativt den skala som ryms på ett A3-papper). Beställning görs från kommunen eller från lantmäterimyndigheten.) Om det redan är en uppvuxen trädgård eller finns träd, byggnader etc ska dessa ritas ut. Även höjdskillnader och eventuellt annat som är av vikt ska ritas ut.
3. Foton (digitala eller papperskopior) tagna ur olika vinklar av tomten, huset och omgivningar, med beskrivande text. Gärna olika årstider om du har.
4. Har du redan egna foton, urklipp etc som ger en bild av dina önskemål skicka gärna kopior av det.

Detta ingår
1. Till att börja med ett förslag i form av ett första utkast, en enkel skiss.  Se exempel >>   Skissen skickas via e-mail eller vanlig post.
2. Du tittar och kommenterar. Detta för att kontrollera att jag uppfattat önskemål med mera korrekt, samt ger det dig en chans att ändra dig om du kommer på något i efterhand. Kanske saknas något, eller ska något förändras. Naturligtvis kan jag nås via e-mail under hela designprocessen.
3. Vid eventuella kommentarer gör jag om och därefter får du ett fullständigt designförslag. Designförslaget skickas via e-mail och/eller vanlig post till dig. Klart.
4. Tre månaders rådgivning per mail ingår efter leverans av ritning.

Anläggning gör du själv eller beställer av fackman

<< Tillbaka till Trädgårdsdesign

Lättskött. Funktionellt. Ekologiskt.Vackert.